Vrijwilligers

Workshop werken met vluchtelingen voor vrijwilligers

Arq Academy organiseert workshops voor mensen die betrokken zijn bij de opvang van vluchtelingen (kinderen, gezinnen, alleenstaande minderjarige asielzoekers). Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Maar niet elke vluchteling raakt getraumatiseerd. Mensen hebben immers veerkracht. Welke omstandigheden hebben en positieve invloed op veerkracht? En hoe signaleer je als vrijwilliger dat het toch niet goed gaat en dat je moet doorverwijzen?

Trauma en dementie

Inleidende lezing over de invloed van traumatische ervaringen uit het verleden in combinatie met dementie, op het gedrag van de ouder wordende mens. Deelnemers krijgen inzicht in gevoelens en gedragingen die kunnen voortvloeien uit deze traumatische ervaringen van weleer. Daarnaast worden handreikingen gedaan om adequaat om te kunnen gaan met mensen met dementie in deze levensfase. Ook is er aandacht voor het effect hiervan op de vrijwilliger/mantelzorger/verzorger en het belang van zelfzorg.

Sterven met de oorlog

In de palliatieve terminale zorg krijgen vrijwilligers en medewerkers te maken met mensen met een traumatisch en (deels) onverwerkt oorlogsverleden. Vaak is dit verborgen problematiek die moeilijk te herkennen is, omdat het verband met vroegere trauma’s lang niet altijd duidelijk is.