Huisartsen / POH GGZ

Herkennen en behandelen van posttraumatische klachten bij vluchtelingen en niet westerse patiënten door huisarts en POH-GGZ

Vluchtelingen kunnen als gevolg van traumatische ervaringen met ernstige psychische klachten kampen. Zij maken, vergeleken met de algemene bevolking, vaker gebruik van de gezondheidszorg. Dit betekent dat ook huisartsen te maken kunnen krijgen met posttraumatische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), die mede in verband met hun culturele kleuring, moeilijk te diagnosticeren zijn. In deze workshop wordt o.a. aandacht besteed aan de juridische en maatschappelijke context van vluchtelingen in Nederland (procedures, opvang) en aan signaleren en diagnostiek van de gevolgen van psychotrauma bij deze doelgroep. Tevens wordt stil gestaan bij verwijsmogelijkheden en eerstelijns interventies die ter overbrugging kunnen worden toegepast. 

Herkennen van PTSS bij niet-Westerse patienten in de verpleegkundigenpraktijk

Een daagse opleiding waarin centraal gesteld wordt de representatie van PTSS klachten door niet-Westerse patienten, met name vluchtelingen. Hun problematiek is namelijk veelomvattend. Zij hebben hun land moeten verlaten op grond van vervolging, vrijheidsberoving, martelingen, al dan niet in samenhang met (burger-) oorlogsomstandigheden. Deze schokkende geweldservaringen bedreigen de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid.