GGZ professionals

Opleiding tot psychotraumatherapeut 
Voor GGZ professionals die BIG geregistreerd zijn of in opleiding zijn, verzorgt Arq Academy in samenwerking met de Rino Amsterdam de opleiding tot psychotraumatherapeut. Deze opleiding bestaat uit zes modules. Na afronding mag de student zich psychotraumatherapeut noemen. De opleiding ziet er als volgt uit:
1. Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.)
- Inleiding Psychotrauma (module 1)
- Diagnostiek en indicatiestelling  & CAPS 5 training (module 2)
- Stabilisatie (module 5)

2. EMDR vervolgcursus (module 3)
3. Opleiding tot basistherapeut NET of BEPP (4 daagse cursus gevolgd door supervisies)
4. Keuze uit div. modules (module 6):
- Psychotrauma en ouderen
- Behandeling van getraumatiseerde gezinnen
- Cultuur en trauma
- Traumatische rouw
U kunt zich voor alle opleidingen ook apart aanmeldingen via de volgende links.

Basisopleiding Psychotrauma voor BIG (i.o.)

Deze 5 daagse Basisopleiding Psychotrauma biedt de grondbeginselen voor het werk van een Psychotraumatherapeut in opleiding. De basisopleiding maakt onderdeel uit van de opleiding tot Psychotraumatherapeut (NtVP) en betreft modules 1,2 en 5.

Betrouwbare diagnose PTSS met CAPS 5

In deze 1 daagse training leert u de CAPS 5 betrouwbaar af te nemen.

EMDR vervolgcursus

4 daagse vervolgcursus EMDR waarin de nadruk ligt op meer complexe situaties, moeizaam lopende behandelingen en bredere toepassingsmogelijkheden van EMDR.

Narratieve Exposure Therapie (NET)

Deze 4 daagse NET- opleiding leidt mits gevolgd door supervisie, op tot module 4 van de opleiding tot psychotraumatherapeut. 

Beknopte Eclectische Psychotherapie bij PTSS (BEPP)

In BEPP zijn de werkzame elementen uit verschillende therapierichtingen op een logische manier samengebracht, zoals psycho-educatie, imaginaire exposure, gebruikmaking van brieven schrijven en memorabilia, psychodynamische inzichten in de betekenisfase en een afscheidsritueel. De BEPP omvat daarom meer dan traumagerichte cognitieve gedragstherapie.

Behandeling van getraumatiseerde gezinnen

In deze training leert u hoe gezinnen te ondersteunen in hun adaptatie na diep ingrijpende ervaringen

Traumatische rouw

Een daagse cursus die zich richt op de diagnostiek van traumatische rouw en een kennismaking behelst met de behandeling van getraumatiseerde rouw.

Psychotrauma en ouderen

In deze 2 daagse opleiding wordt het samenspel tussen psychotrauma en de problematiek van ouderen behandeld. Deelnemers maken kennis met de diagnostiek, behandeling en co-morbiditeit en leren (met behulp van een zogenaamde structuurdiagnose) een passende behandelvorm te bepalen per situatie. Het stimuleren van de cliënt om het trauma in zijn of haar eigen setting in te passen, met de beperkingen die samenhangen met ouderdom, staat centraal.

Trauma en Cultuur

In deze tweedaagse  cursus leert u over de interactie tussen traumatisering, cultuur en migratie.