Arq Medewerkers

Sommige trainingen en opleidingen zijn alleen bedoeld voor Arq medewerkers. 
 
Het gaat om opleidingen en trainingen die vallen onder deskundigheidsbevordering.
 
Interne cursus pscyhotrauma voor stagiaires en (nieuwe) HBO medewerkers zorggroep

Deze cursus beoogt een basis te vormen voor de behandeling en begeleiding van traumaslachtoffers. Enerzijds wordt er een algemeen beeld gegeven van traumabehandeling, anderzijds komen de verschillende behandelingswijzen van getraumatiseerden door oorlog en geweld aan de orde, zoals deze worden uitgevoerd in stichting Centrum 45, Equator en PDC.

supervisie CAPS 5 voor Arq Medewerkers

Als je de training CAPS 5 hebt gevolgd, is het vaak nog lastig om de CAPS 5 goed af te nemen. Daarom kun je ook supervisie volgen. Sterker: stagiaires van Arq MOETEN supervisie volgen.