Workshop voor huisartsen en POH GGZ op 18 januari en 10 mei 2017

18 november 2016

Workshop Herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij vluchtelingen en niet-westerse patiënten.

Data: 18 januari 2017 en 10 mei 2017 bij Arq Academy, Nienoord 13 te Diemen

Vluchtelingen kunnen als gevolg van traumatische ervaringen met ernstige psychische klachten kampen. Zij maken, vergeleken met de algemene bevolking, vaker gebruik van de gezondheidszorg. Dit betekent dat ook huisartsen te maken kunnen krijgen met posttraumatische klachten, waaronder posttraumatische stressstoornis (PTSS), die mede in verband met hun culturele kleuring, moeilijk te diagnosticeren zijn. In deze workshop wordt o.a. aandacht besteed aan de juridische en maatschappelijke context van vluchtelingen in Nederland (procedures, opvang) en aan signaleren en diagnostiek van de gevolgen van psychotrauma bij deze doelgroep. Tevens wordt stil gestaan bij verwijsmogelijkheden en eerstelijns interventies die ter overbrugging kunnen worden toegepast.

klik hier voor meer informatie