Congressen

Zeer geslaagd en boeiend Arq Herfst symposium: DSM-5: Nieuw, maar ook beter?

Op vrijdag 25 november vond het Arq Herfstsymposium plaats op Nienoord 13 met als titel: “DSM-5. Nieuw, maar ook beter?”

Onder dag-voorzitterschap van Ruud Jongedijk werd het een zeer inspirerende bijeenkomt waarbij de nieuwe DSM-5 vanuit verschillende gezichtspunten belicht. Als eerste werd er een duidelijke toelichting op de nieuwe DSM gegeven door Michiel Hengeveld, verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van de DSM-5.

Vervolgens vertelde Wilma Boevink, van het Trimbos instituut op een zeer persoonlijke wijze hoe zij tegen het classificeren van psychische aandoeningen aankijkt, en welke gevolgen het te star hanteren van de classificatie op mensenlevens kan hebben. Vanuit geheel andere hoek gaf Denny Borsboom een toelichting op zijn netwerkbenadering voor psychopathologie.

In de discussie werden de drie benaderingen, hoewel zeer verschillend, respectvol met elkaar in verband gebracht. Veel deelnemers gaven aan deze ochtend als zeer boeiend en inspirerend te ervaren.

Tijdens de pauzes was er tijd om inspiraties op te doen op de informatie markt van de verschillende Arq partners. Ook uitgever Boom was hier aanwezig met o.a informatie over de DSM-5 online.

In de middag hielpen de drukbezochte workshops de deelnemers de vertaling naar de verschillende werkgebieden te maken. Na een plenaire afsluiting, was er tijd om na te praten tijdens de gezellige netwerkborrel.

De evaluaties zijn bijzonder positief. Met name het ochtend programma met de combinatie van de verschillende perspectieven op DSM-5 wordt hoog gewaardeerd. Er is een cameraverslag van de dag gemaakt. Dit zal later beschikbaar zijn voor degenen die (delen van) de  dag gemist hebben.

Hieronder vindt u de presentaties:

1. lezing prof.dr. M.W. Hengeveld: DSM-5: de belangrijkste veranderingen

2. lezing prof. dr. D. Borsboom: Diagnostiek in de netwerkbenadering

3. Workshop Cultural Formulation Interview

4. Workshop Dissociatief en Complex

5. Workshop DSM 5 stressorgerelateerd

6. Workshop Traumatische rouw

7. Workshop casuistiek

=====

16 februari 2017: startconferentie eGGZ centrum
Over e-menthal health toepassingen in de GGZ en de implementatie(s) daarvan. En welke toepassingen zijn nog nodig?
Meer informatie volgt
 
=====

 

31 maart 2017: Arq Lente congres over Global Mental Health

Equator en War trauma foundation organiseren samen een internationaal congres over Global mental health en de lessons learned. Sprekers zijn onder meer: Vikram Patel, Florence Bangaina en Marit Sijbrandij.
meer informatie volgt.
 
 
11 mei 2017: Opvang voor zorgprofessionals. Support na ingrijpende incidenten in het ziekenhuis.
Het IVP, OLVG en AMC organiseren samen dit congres dat in het teken staat van opvang van zorgprofessionals na schokkende gebeurtenissen in het ziekenhuis. Wat moet er minimaal geregeld zijn of worden in een ziekenhuis en wat moet je juist niet of wel doen na een schokkende gebeurtenis? Is de cultuur in ziekenhuizen wel veilig genoeg om opvang professioneel in te richten? De dagvoorzitter is prof. dr. Miranda Olff. De ochtend wordt gevuld met lezingen van prominente professionals die het thema verder toelichten. In de middag vinden workshops plaats voor bedrijfsartsen, HRM professionals en verpleegkundigen.
Meer informatie volgt
 
=====
26 juni 2017: Herkennen van trauma in verhalen

Het IMMO (Instituut voor Mensenrechten en Medisch onderzoek richt zich in eerste instantie op slachtoffers van marteling en inhumane behandeling en asielzoekers met medische problematiek. De aangesloten artsen verrichten onder meer op vrijwillige basis medisch onderzoek in asielaanvragen. Belangrijk werk, omdat we uit onderzoek en ervaring weten dat het geheugen van (gemartelde) vluchtelingen vaak niet goed werkt en mensen ook wel liegen uit angst om uitgezet te worden, terwijl ze toch verschrikkingen meegemaakt hebben. Dit heeft negatieve gevolgen voor de asielaanvraag. De professionals van het IMMO zijn dan een last resort. Op dit congres staat het werk van het IMMO in het licht.

Meer informatie volgt
 
=====
 
24 november: NET international
Op verschillende plekken in de wereld wordt gewerkt met de Narratieve Exposure Therapie  (NET) en wordt naar het effect ook onderzoek verricht. Op dit symposium wordt relevante internationale kennis over NET bijeen gebracht en gedeeld. Het gaat over NET bij vluchtelingen, veteranen, vroegkinderlijk misbruik, geweldsplegers en nog meer doelgroepen.
Meer informatie volgt